Nhà ngoại giao 61 tuổi cứu nữ sinh Trung Quốc đuối nước

Trung QuốcStephen Ellison, Tổng lãnh sự Anh tại Trùng Khánh, đã nhảy xuống sông ở một thị trấn du lịch cứu nữ sinh đang vùng vẫy dưới nước.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác