'Người thiết kế đồ dạ hội như tôi ảnh hưởng nặng nề vì Covid-19'

Chuyên thiết kế trang phục dạ hội, Nguyễn Minh Tuấn cho biết, 6 tháng nay, anh không có nguồn thu từ dòng sản phẩm này vì phần lớn các sự kiện đều bị hoãn, hủy.

Thiên Anh - Trần Nhật

Đăng ký YouTube iOne

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác