Thứ năm, 16/9/2021, 16:36 (GMT+7)

Người nổi tiếng sẽ như thế nào nếu quay về quá khứ

Tiêu chuẩn về cái đẹp trong kỷ nguyên Phục hưng trái ngược hoàn toàn với thực tại, vậy khi đó những người nổi tiếng trông ra sao?

1. Angelina Jolie

2. Anne Hathaway

3. Keanu Reeves

4. Emma Watson

5. Johnny Depp

6. Neil Patrick Harris

7. Katy Perry

8. Taylor Swift

9. Beyoncé

10. Princess Diana

11. Emma Stone

12. Jennifer Aniston

13. Rowan Atkinson

14. Daniel Radcliffe

M.H (Theo Brightside)