Người đàn ông đu nắp xe container hơn 14 km

MỹTài xế dùng mọi cách để hất người đàn ông ra khỏi nắp capo nhưng đều thất bại cho đến khi cảnh sát xuất hiện.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác