Thứ năm, 19/11/2020, 12:21 (GMT+7)

Nếu năm 2020 là một bộ phim thì... ?

Bộ phim này nhiều cú twist quá, nhất là diễn viên chính 'Corona' với những khúc cua thần sầu.

Jamais Vu (Tổng hợp)