Nếu được 'kén cá chọn canh', bạn sẽ yêu người như thế nào?

Các bạn được hỏi thường không yêu cầu gì nhiều, chỉ cần người đó: đẹp một chút, cao ráo một chút, ga lăng, tôn trọng đối phương, biết nấu ăn, vui tính, hiền lành, bla bla bla... thôi.

Thúy Quỳnh - Huyền Vũ

Đăng ký YouTube iOne

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác