Mỹ Tâm nhắc hoài vụ mất cái nón lá khi đi từ thiện

Cô đội nón lá khi đi từ thiện ở Long An, sau một lúc say mê trao quà mới phát hiện chiếc nón đã mất và muốn tìm lại.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác