Mùng 1 Tết: 'Kiêng khẩu nghiệp để cả năm không bị quật'

Bí quyết để cả năm 'được độ' của nhiều bạn trẻ là không nói bậy, gieo 'nghiệp', mặc đồ đen... vào ngày đầu năm mới.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác