Một ngày ăn-học-chơi-lao động của học trò vùng cao

Điện BiênBắt đầu một ngày từ 5h30 sáng, 308 học sinh Tiểu học Hừa Ngài tự làm mọi việc, từ vệ sinh cá nhân, ăn uống, học bài cho đến rửa bát đĩa, chăm sóc vườn rau...

Huyền Vũ - Thúy Quỳnh

Đăng ký YouTube iOne

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác