Một chút hy sinh đổi lấy hàng triệu sinh mệnh

Một chút hy sinh đổi lấy hàng triệu sinh mệnh

Nguyễn Thị Mai Trinh, 10 tuổi, TP. Hà Tĩnh

Ban tổ chức

Bảo trợ truyền thông

×
Đăng ký ngay