Quay lại iOne |

Bài dự thi

Mocha Gâu Gâu chân ngắn

Ngày bé em rõ mong manh, vừa lười ăn vừa nghịch phá, mà giờ chỉ mong em kiềm chế bớt không thì lăn nhanh hơn đi mất.

Trời ạ, đúng là Uống nhầm một ánh mắt. Hốt sh*t cả một đời. May Mocha còn có bạn và chị mình chăm nữa nên cũng đỡ khổ sở.

Trời ạ, đúng là "Uống nhầm một ánh mắt. Hốt sh*t cả một đời". May Mocha còn có bạn và chị mình chăm nữa nên cũng đỡ khổ sở.

Lúc bé Mocha nhìn mỏng manh lắm, mình sợ nó ốm yếu bệnh tật nên bắt cho ăn suốt mà hổng hiểu sao Mocha không chịu ăn, đã vậy còn phá với lì lắm.

Lúc bé Mocha nhìn mỏng manh lắm, mình sợ nó ốm yếu bệnh tật nên bắt ăn suốt mà hổng hiểu sao Mocha không chịu ăn, đã vậy còn phá với lỳ lắm.

Kén quá mình cho nhịn vài lần, thế là biết sợ lo ăn hơn và giờ nhìn Mocha là hiểu rồi đó. Cái gì cũng ăn nhiều, còn sợ phải cho ăn kiêng lại nữa ấy chứ. 

Kén quá mình cho nhịn vài lần, thế là biết sợ lo ăn hơn và giờ nhìn Mocha là hiểu rồi đó. Cái gì cũng ăn nhiều, còn sợ phải cho ăn kiêng lại nữa ấy chứ. 

Giờ Mocha cũng ngoan và nghe lời hơn. Mình yêu Mocha lắm!

Giờ Mocha cũng ngoan và nghe lời hơn. Mình yêu Mocha lắm!

 
 

Một bầu trời dễ thương của Mocha.

Cúng Hữu Ngọc

Bình luận

Đơn vị thực hiện

Đơn vị đồng hành