Mẹo 'trang điểm' cho tóc

Những lúc vội ra ngoài mà không đủ thời gian làm tóc hoặc phụ kiện tóc bị lỗi, bạn có thể thử những cách này.

Theo Crafty Panda

Đăng ký YouTube iOne

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác