'Máy bơi trên cạn' cho tiền cũng không ai thèm thử

Zhang Yongfei (Thiểm Tây, Trung Quốc) chế tạo máy bơi lội trên cạn, dành cho người không biết bơi muốn thử cảm giác ngụp lặn, nhưng ai cũng chê ngớ ngẩn.

Video: Sixth Tone

Đăng ký YouTube iOne

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác