Mai Tiến Dũng đau đớn nhận cú lừa trong MV 'Trăng hoa'

Mai Tiến Dũng trở lại đường đua V-Pop với sáng tác của Bùi Công Nam, khai thác chất ballad 'lụi tim' về tình yêu xuất hiện người thứ ba.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác