Mai Phương Thúy: Minh Hằng suốt ngày đi mua đất, giàu nhất nhóm 'Gia đình văn hóa'

Mai Phương Thúy và Minh Hằng chơi chung trong một nhóm bạn thân showbiz, được đặt tên là 'Gia đình văn hóa'.

Thiên Anh - Trần Nhật

Đăng ký YouTube iOne

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác