Mai Ngô - Đại diện Việt Nam bị ghét nhất tập đầu Asia's Next Top Model mùa 4

Đại diện Việt Nam năm nay vừa vào nhà chung đã gây sóng gió, bị các thí sinh khác không ưa ra mặt, chê là ăn nhiều, không hòa nhập với mọi người...

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác