Loài ếch 'mọc sừng' bí ẩn

Một nhóm nhà khoa học đã phát hiện cá thể ếch sừng tại khu rừng Ecuador kể từ lần cuối cùng nhìn thấy chúng vào năm 2005.

Nguồn: Tropical Herping

Đăng ký YouTube iOne

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác