Thứ sáu, 19/7/2013, 08:16 (GMT+7)

Lão già ngốc nghếch: Hoa hồng tình yêu

Phải tưới hoa hàng ngày, nếu không nó héo mất.

Gửi truyện dịch/sáng tác của bạn cho iOne vào truyentranh.ione@gmail.com.

Ong Vàng