Là MC song ngữ đắt show, Phương Mai luyện tiếng Anh thế nào?

Từ cô bé học kém tiếng Anh nhất lớp, Phương Mai 'làm bạn' với cuốn từ điển, chăm học ngữ pháp, thực hành liên tục để có ngày hôm nay.

Thiên Anh - Huyền Vũ

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác