Kỹ xảo tạo ra trận chiến trong 'Avengers: Endgame'

Diễn viên phải tưởng tượng pha hành động trên phim trường chỉ có phông xanh, đất nhân tạo và dụng cụ hỗ trợ.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác