Kính tặng Khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh

Kính tặng Khoa Ung bướu

Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời gian tám tháng điều trị xạ trị

... tại khoa Ung bướu

Giờ đây đã hết thời gian xạ trị

bệnh của cháu cũng đã thuyên giảm nhiều

Qua thơ tâm sự mấy điều ...

Gửi trong giấy nhỏ biết bao nhiêu tình

Chuyên môn giỏi, dáng đẹp xinh

Nêu cao y đức, nghĩa tình thân thương

Lao công điều dưỡng như thường

Chăm lo, phục vụ, ráng rương nắng chiều

Về đây! Bệnh viện tin yêu!

Đẹp người, đẹp cảnh, xây nhiều ước mơ

Nhớ lời Bác dạy năm xưa

"Mẹ hiền - thầy thuốc" sớm trưa chuyên cần

Yêu thơ nên họa mấy vần

Ta cùng suy ngẫm, góp phần động viên ...

Vệ sinh, thể dục thường xuyên

Sống vui sống khỏe, cảnh tiên nào bằng?

Y Khôi AYun, 15 tuổi, Đắk Lắk

Ban tổ chức

Bảo trợ truyền thông

×
Đăng ký ngay