Quay lại iOne

Đại học Sư phạm Hà Nội

Kings Crew | God's Menu

Kings Crew | God's Menu

Chào các bạn, chúng mình là Kings Crew (KsC). Nhóm chúng mình được thành lập từ ngày 30/09/2016 với số lượng ban đầu chỉ là 3 thành viên đam mê nhảy múa. Năm nay chúng mình đã trở lại và chắc chắn là sẽ lợi hại hơn rồi nhé!

Chào các bạn, chúng mình là Kings Crew (KsC). Nhóm chúng mình được thành lập từ ngày 30/09/2016 với số lượng ban đầu chỉ là 3 thành viên đam mê nhảy múa. Trải qua gần 3 năm hoạt động, KsC đã dần phát triển để được như ngày hôm nay. Năm nay chúng mình đã trở lại và chắc chắn là sẽ lợi hại hơn rồi nhé!

Kings Crew | God's Menu
 
 

Đơn vị thực hiện

Tài trợ

Đồng hành