Kiều Loan: 'Tôi bị chửi nhiều nhất tại King of Rap'

Gạt bỏ hào quang của một nàng hậu, thi rap với tư cách thí sinh nhưng Kiều Loan vẫn chỉ được nhìn nhận như người đẹp đi hát.

Trần Nhật - Thiên Anh

Đăng ký YouTube iOne

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác