Khử trùng toàn thành phố tâm dịch Vũ Hán

Trung Quốc thực hiện công tác khử trùng toàn diện ở Vũ Hán và các thành phố khác của tỉnh Hồ Bắc, nhằm ngăn chặn sự lây lan của nCoV. 

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác