Thứ bảy, 24/10/2020, 08:00 (GMT+7)

Khoảnh khắc nào bạn thấy cô đơn nhất?

Trong guồng quay của cuộc sống, có khi nào bạn thấy cô đơn, mệt mỏi và ước có ai đó ở bên?

Minh Hằng (tổng hợp)