Thứ tư, 29/7/2020, 11:43 (GMT+7)

Khoảnh khắc bạn nhận ra mình đã gặp đúng người

Người đó sẵn sàng nhìn và đón nhận các mặt khác nhau trong con người bạn.

Jamais Vu (Theo Seed)