Khả Ngân: Chấp nhận bị gọi 'gái hư' nhưng phải sang

Từng sống vì gia đình, sợ bị đánh giá nên Khả Ngân không dám thay đổi, nhưng hiện cô dám cắt tóc ngắn, sexy và nổi loạn hơn.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác