Khả năng catwalk của Ngân Anh sau thời gian học chuyên gia nước ngoài

Người đẹp tự tin giới thiệu về bản thân, hô to hai tiếng 'Việt Nam' trong phần thi 'chào sân' ở Miss Intercontinental.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác