Quay lại iOne

Đại học Ngoại thương - Hà Nội

KDC | Psycho

KDC | Psycho

Xin chào, chúng mình đến từ CLB Khám phá Hàn Quốc - KDC trực thuộc Ban Hallyu.
KDC | Psycho
 
 

Đơn vị thực hiện

Tài trợ

Đồng hành