Isaac cười ngoác miệng khi nghe Diệu Nhi hát

Ngồi nghe Diệu Nhi cover 'Thời thanh xuân sẽ qua', Isaac như được thư giãn bằng những tràng cười.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác