Idol Hàn gây cười khi cover điệu nhảy vai của Ryu Jin (ITZY)

Các thành viên Winner, (G)I-DLE, NCT, Astro... không phải ai cũng thành công khi cover điệu nhảy nổi tiếng của Ryu Jin.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác