Hội teen thân với bố hay mẹ hơn?

Mẹ thường là "nhà viện trợ tài chính hàng đầu", nhưng bố mới là "chuyên gia tâm lý, đồng minh đáng tin cậy", nên không dễ chút nào nếu phải lựa chọn bố hay mẹ để kết thân.

Thúy Anh - Thanh Quỳnh

Đăng ký YouTube iOne

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác