Hoàng Thùy: 'Tôi thích đàn ông giàu, giỏi'

Thùy nói muốn kết hôn trước tuổi 28, dù bây giờ, ở tuổi 27, cô vẫn chưa có người yêu.

Thiên Anh - Đức Huy

Đăng ký YouTube iOne

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác