Hoàng Hạnh không lên nổi nốt cao khi thi Tài năng ở Miss Earth

Đại diện Việt Nam không thể hiện sở trường múa võ, mà lại chọn một ca khúc không phù hợp giọng hát.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác