Hoa hậu Phương Khánh: Nhịn mua sắm, chăm tập luyện thời dịch

Phương Khánh không mua sắm quần áo vô tộ vạ như trước, cô tập luyện hai tiếng mỗi ngày để duy trì sức khỏe ổn định, vượt qua dịch bệnh.

Thiên Anh - Trần Nhật

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác