HLV Park: 'Nhiều người khuyên tôi dừng lại khi đã có kết quả'

Chiến lược gia người Hàn chia sẻ trong buổi ký kết hợp đồng ngày 7/11.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác