HLV Park: 'Khi bàn hợp đồng, tiền bạc không phải là tất cả'

Ông Park khẳng định trừ vấn đề hợp đồng, ông thấy hạnh phúc khi sống ở Việt Nam, được làm việc với các cầu thủ Việt Nam.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác