HLV Park dầm mưa chỉ đạo U22 Việt Nam tập luyện

Chiều 18/8, Hà Nội đổ mưa lớn nhưng HLV Park cùng U22 Việt Nam vẫn tập luyện theo kế hoạch.

Đinh Đinh

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác