Hình ảnh tuyệt vọng ở Ấn Độ: Dân lắc lắc những bình oxy 'trống rỗng'

Hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Ấn Độ đang phải vật lộn để đối phó với sự gia tăng chóng mặt các ca nhiễm Covid-19 mới trong tình trạng thiếu trầm trọng bình dưỡng khí.

Theo AFP

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác