Hiểm họa tiềm ẩn từ 94.000 con đập ở Trung Quốc

Sự cố vỡ đập ở khu tự trị Choang Quảng Tây xảy ra vào đầu tháng 6 có thể là một cảnh báo về sự thiếu an toàn của 94.000 con đập ở Trung Quốc.

Theo Reuters & SCMP

Đăng ký YouTube iOne

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác