Harry - Meghan thề nguyền trong trong lễ cưới

Khi Tổng giám mục Welby đặt câu hỏi 'đã sẵn sàng trở thành vợ chồng' trong lễ cưới, cả hai đều trả lời: 'Con sẵn sàng'.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác