Hành khách máy bay Nga hoảng loạn xô nhau để thoát nạn

Một video ghi lại ở khu vực sân bay cho thấy các hành khách hoảng loạn nhảy từ cầu thoát hiểm trên máy bay xuống đất. 

Video: Lentaruofficial

Đăng ký YouTube iOne

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác