H'Hen Niê: 'Ba mẹ bạn trai tôi giục cưới'

Bạn trai H'Hen Niê 31 tuổi, bị ba mẹ giục kết hôn nhưng cả hai thống nhất sẽ tiếp tục làm việc chứ chưa vội cưới, để lo cho con sau này.

Thiên Anh - Đức Huy

Đăng ký YouTube iOne

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác