Giày dép đã thay đổi cách bạn đi bộ ra sao?

Đi bộ bằng chân trần, rồi đến quấn vải và giờ là sử dụng giày dép, cách đi của con người đã biến đổi như thế nào?

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác