Thứ bảy, 13/6/2020, 00:05 (GMT+7)

Fun Facts: 9 sự thật lạ lùng

Trung bình mỗi người dành một năm ba tháng trong đời để quyết định xem gì trên tivi, hoặc Youtube.

Ddaeng (Tổng hợp)