Thứ sáu, 19/6/2020, 18:44 (GMT+7)

Fun Facts: 10 sự thật nghe cực vô lý

Các nhà nghiên cứu công bố rằng sợi tơ nhện dày 5cm có thể chặn một chiếc Boeing 747 đang bay.

Ddaeng (Tổng hợp)