Thứ sáu, 14/2/2020, 19:00 (GMT+7)

Fun Facts: 10 sự thật chưa bao giờ bạn nghĩ đến

Phần lớn oxy con người hít vào phổi không đến từ cây xanh mà từ các loài thực vật dưới đại dương.

Ddaeng (Tổng hợp)