Quay lại iOne

Đại học Hà Nội

Fiancée - Kill This Love (BLACKPINK)

Nhóm thành lập ngày 10/02/2018 với 20 thành viên. Nhóm đã tham gia nhiều cuộc thi như "Be ur star 2018"; "Dance storm 2019", biểu diễn ở nhiều chương trình... Fiancée cũng có một số video đạt hơn 1 triệu view.
 
 

Đơn vị THỰC HIỆN

Tài trợ

Vàng

Đồng

Hiện vật

Đối tác truyền thông