Quay lại iOne

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

FH Crew - Flash (X1)

FH Crew (CLB Dance Fly High - VNUA) được thành lập năm 2015. Nhóm chủ yếu hoạt động với thể loại Popping, Choreo, Cover KPop... Ngoài ra, nhóm thường xuyên tham gia giao lưu với các đội nhóm khác trong và ngoài trường.
 
 

Đơn vị THỰC HIỆN

Tài trợ

Vàng

Đồng

Hiện vật

Đối tác truyền thông