Quay lại iOne

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

F.H CREW | Back Door

F.H CREW | Back Door

F.H Crew là CLB thuộc trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Thành lập từ năm 2015 với số lượng thành viên khiêm tốn. Trải qua 5 năm hoạt động, F.H Crew đã và đang nỗ lực cải thiện chất lượng trong những sản phẩm của mình.

F.H Crew là CLB thuộc trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Thành lập từ năm 2015 với số lượng thành viên khiêm tốn. Trải qua 5 năm hoạt động, F.H Crew đã và đang nỗ lực cải thiện chất lượng trong những sản phẩm của mình, dần đưa hình ảnh CLB phát triển không chỉ trong khuôn khổ Học viện mà còn tiến xa hơn nữa.

F.H CREW | Back Door - Stray Kids
 
 

Đơn vị thực hiện

Tài trợ

Đồng hành